Prof. Dr. Jürgen Dengler

Forschungsschwerpunkte des Lehrstuhls Pflanzenökologie

VegetationsökologieVegetationsökologie
BiodiversitätsforschungBiodiversitätsforschung
MakroökologieMakroökologie
ÖkoinformatikÖkoinformatik
NaturschutzbiologieNaturschutzbiologie
Regionale GeobotanikRegionale Geobotanik
Experimentelle ÖkologieExperimentelle Ökologie
ÖkophysiologieÖkophysiologie
Theoretische ÖkologieTheoretische Ökologie
Aktuelle Termine
BayCEER-Kolloquium:
Do. 02.06.2016
Ist Natur politisch? Zum Zusammenhang ...
Do. 09.06.2016
Stable Isotopes in Hydrology: Progress ...
Do. 23.06.2016
Climate controls override grazing ...
BayCEER Member